Kapela Už jsme doma zahraje na festivalu

10.08.2016 05:44

Ochutnávka Mariana- Hudba je již od počátků punkově přímočará, přitom však velmi rafinovaně propracovaná po kompoziční i textové stránce. Živá vystoupení navíc oplývají nespoutanou energií. Pokud jde o stylovou charakteristiku, je velmi obtížné ji zařadit, jak v České republice tak v zahraničí není nic podobného k nalezení (web).

Více zde: http://www.braniksobe.cz/kapely/