18 hod – Cotton Gang/ Jazz

10.09.2012 13:51

Tradičně jazzová kapela vznikla na konci osmdesátých let minulého století jako sdružení studentů pražských vysokých škol, které tato hudba bavila, a kterou se rozhodli restaurovat v pokud možno co nejdobovějším provedení.
V polovině let devadesátých vykrystalizovalo současné nástrojové obsazení, i když s poněkud jinými hudebníky. Většina muzikantů je v angažmá předních pražských „bigbendů“ (Melody Makers Ondřeje Havelky, Pražský swingový orchestr, The Hottentots orchestra). V této redukované sestavě dávají všichni členové orchestru plně průchod svým improvizačním schopnostem.


Rovněž se sjednotil inspirační proud kapely, a to především styl a hudba Bixe Beiderbecka, Frankie Trumbauera a Duka Elingtona. S tímto repertoirem kapela vystupuje pravidelně v českých a zahraničních jazzových klubech, na tuzemských i zahraničních festivalech, na společenských akcích (rauty, svatby, i pohřby).

 

https://cottongang.webnode.cz/o-nas/